سفری آرام و مطمئن همراه با کادر مجرب

درخدمت خانواده

International Passenger Transportation co

شرکت بین المللی

همسفر


دفتر ارومیه

شرکت بین المللی  همسفر

HAMSAFAR CO

آخرین وضعیت ترافیکی راه های کشور هواشناسی شهرها

مسافرین محترم با خرید اینترنتی بلیط همسفرضمن صرفه جوئی در وقت و هزینه

شماره صندلی رابه سلیقه خود انتخاب نمائید

مسافرین محترم خرید بلیط به منزله قراردادی است میان مسافر و شرکت مسافربری بنابراین برای برخورداری از حقوق مسافر خواهشمنداست برای تمامی سفرهای خود اقدام به تهیه بلیط نمایید  چرا که در صورت بوجود امدن مشکل ناخواسته درطول سفرشرکت مسافربری جوابگوی مسافرین بدون بلیط نخواهد بود

حقوق مسافرین نیز در پشت بلیط ضمیمه است که مسافرین محترم میتواند با مراجعه به ان از کلیه حقوق خود مطلع شوند

همسفر
سازمان حمل و نقل جاده ای نقشه ترافیکی راه ها

ساعت پشتیبانی

9:30 / 19:00

به زودي ارائه خدمات خريد از طريق تلفن همراه

تصویر ثابت

سامانه  دریافت پیامک  : 3000220000360

خرید اینترنتی بلیط همسفر